Duchowy Pielgrzym

 KIM JEST DUCHOWY PIELGRZYM?

Duchowy Pielgrzym, to osoba która z różnych przyczyn nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce.

Uczestnictwo więc w pielgrzymce jako Duchowy Pielgrzym skierowane jest do osób starszych, chorych i tych wszystkich, którzy swoją modlitwą i ofiarą pragną wspomóc pielgrzymów idących.

JAK ZOSTAĆ DUCHOWYM PIELGRZYMEM?

Aby zostać Duchowym Pielgrzymem, należy pobrać Kartę Duchowego Pielgrzyma, które dostępne są w kościele.

JAKIE OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄ NA DUCHOWYM PIELGRZYMIE?

Duchowy Pielgrzym w dniach od 2 do 12 sierpnia, czyli podczas trwania pielgrzymki:

- w miarę możliwości każdego dnia uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię Świętą (lub jeśli nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy świętej, nawiedza kościół lub odmawia dowolną modlitwę przed obrazem Matki Bożej);

- każdego dnia odmawia dzięsiątek różańca świętego w intencji Ojca Świętego i pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę;

- każdy dzień przeżywa z konkretną intencją i w tej intencji podejmuje dowolne wyrzeczenie;

- każdego dnia odmawia Modlitwę Duchowego Pielgrzyma;

JAKIE OWOCE CZEKAJĄ NA  DUCHOWEGO PIELGRZYMA?

Duchowy Pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce i korzysta ze wszystkich owoców pielgrzymowania. Każdego dnia Duchowi Pielgrzymi otaczani są modlitwą czy to na trasie czy podczas Mszy świętej - a więc korzystają z owoców modlitwy i Eucharystii. W imieniu Pielgrzymów Duchowych zanosimy przed tron Matki Bożej intencje, które Duchowy Pielgrzym składa przy dokonaniu zapisu.

MODLITWA DUCHOWEGO PIELGRZYMA

 Jasnogórska Pani, Bogurodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze oddaję Ci, Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża, patronko pątników, niosąca pomoc świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia i ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen.