Regulamin pielgrzymki

Regulamin Pieszej Pielgrzymki z Gorzowa Wlkp. na Jasną Górę

Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny. Treść obowiązującego regulaminu umieszczona jest w modlitewniku i śpiewniku, który otrzymuje pielgrzym przy zapisie.

 

Pielgrzymka to podwójny wysiłek:

- z jednej strony ten fizyczny - trud marszu, skromność posiłku, niewygody noclegów, dbanie o wspólnotę sióstr i braci, czyli konieczność pokonywania siebie samego,

- oraz wysiłek duchowy, czyli życie w świadomości obcowania stale z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii, w modlitwie i w pieśni, w gwarze i ciszy, w radości i smutku.

 


1. Każdy pielgrzym otrzymuje znaczek pielgrzyma, który potwierdza uczestnictwo w Pieszej Pielgrzymce i jednocześnie uprawnia do korzystania z wszelkich świadczeń pielgrzymkowych (posiłek, nocleg, przebywanie w grupie, opieka medyczna). Należy go dokładnie wypełnić, a w przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekunów. Znaczek należy nosić na widocznym miejscu, zawieszając go na szyi.

2. Trzeba z góry nastawić się na: zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne… Może się zdarzyć, że z różnych powodów trzeba będzie przerwać swój udział w pielgrzymce. Pamiętaj, że zdrowie jest ważniejsze, niż dojście do celu.

3. Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym – rekolekcjami w drodze. Każdy uczestnik pielgrzymki bierze codziennie udział we Mszy świętej, nabożeństwach, konferencjach etc.

4. W trakcie pielgrzymki obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu.

4. Na pielgrzymce obowiązuje strój praktyczny, wygodny, ale skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

5. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu oraz indywidualnego zajmowania czy też szukania miejsc noclegowych. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00.

6. Na noclegach należy ograniczyć zużycie wody i pozostawić po sobie porządek!

6. Zakazuje się kąpieli w zbiornikach wody, np. basenach, jeziorach, stawach, rzekach.

7. Idziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa. Zwracamy się do siebie: bracie, siostro.

8. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za klimat panujący w grupie – włączamy się w śpiewy, posługujemy swoimi talentami.

9. Włączamy się w poszczególne dyżury według zaleceń animatorów (przygotowanie posiłków, prowadzenie modlitw, noszenie tuby, załadunek i wyładunek samochodu).

10. Pielgrzym dziękuje za wszelkie okazane dobro!

11. Nie próbuj za wszelką cenę iść! Zdrowie jest ważniejsze. W razie utraty sił czy jakichkolwiek problemów zdrowotnych poinformuj kogoś z grupy medycznej. Zabierz ze sobą książeczkę ubezpieczeniową – może się przydać.

12. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń księdza przewodnika, który stoi na czele grupy. Ponadto wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do respektowania poleceń kierownika pielgrzymki, kwatermistrza pielgrzymki, kierowników trasy, porządkowych oraz innych osób funkcyjnych.

13. Zakazane jest samodzielne przemieszczanie się, opuszczanie grupy czy noclegów.

14. Za złamanie postanowień regulaminu oraz postawę niegodną ducha pielgrzymkowego będą wyciągnięte konsekwencje, do wykluczenia z pielgrzymki włącznie.

15. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem reguluje kierownik pielgrzymki i/lub przewodnik grupy.