Czym jest pielgrzymka?

Na początek słów kilka o tym, czym w ogóle jest pielgrzymka. Internetowa „Wolna Encyklopedia” Wikipedia, tak tłumaczy to pojęcie:

Pielgrzymka - podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność, np. za urodzenie dziecka, odzyskanie sprawności fizycznej.

Pielgrzymka piesza na Jasną Górę, ma dla pielgrzymów-pątników ogromne znaczenie duchowe. Dlaczego? Jezus dał nam swoją Matkę Maryję za pośredniczkę, byśmy przez Jej macierzyńskie, niepokalane serce mogli prosić, dziękować i wołać do Jezusa. I właśnie dlatego tak wiele Polek i Polaków każdego roku wyrusza na pielgrzymkowy szlak, by poprzez trud kroczenia pokutować za swoje grzechy, by podczas drogi wypraszać potrzebne łaski dla siebie i innych czy też dziękować za już otrzymane. Na Jasnej Górze, u stóp cudownego obrazu Czarnej Madonny, przedkładamy te nasze prośby, dziękczynienia, by to właśnie Ona, Maryja, zaniosła je wszystkie do Jezusa. Pielgrzymka dla wielu osób jest czasem przemiany serc, bo oto wiele osób otwiera się na Boże Miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania, zmienia swoje podejście do świata, zauważając na nowo drugiego człowieka… Przede wszystkim pielgrzymka jest w swej istocie aktem duchowym, religijnym, bo przecież idziemy modląc się, uczestnicząc każdego dnia w Eucharystii, śpiewając religijne pieśni i piosenki, rozmyślając nad Słowem Bożym, słuchając konferencji, wykładów… To dużo, ale jak wspomniałem, pielgrzymka jest przede wszystkim aktem religijnym, wyrastającym z naszej pobożności. (W żadnym kraju nie ma tak wielu pieszych pielgrzymek, które dążą do jednego miejsca.)

Ale oczywiście pielgrzymka to nie tylko same modlitwy, jest czas dla Boga, ale i czas dla ludzi. Wspólne przebywanie w grupie pozwala na poznanie nowych osób, rozmowy, wspólną zabawę, pośpiewanie najnowszych przebojów nie koniecznie religijnych. I tu może z kolei ktoś pomyśli, „co to za pielgrzymka?”. Najważniejsze jest czuć ducha pielgrzymki, wiedzieć gdzie się idzie, po co się idzie i kim się jest. Może to dziwnie zabrzmi, ale naszym chodzeniem dajemy świadectwo. Tak, dajemy świadectwo przynależności do Jezusa, bo to dla Niego kroczymy ponad czterysta kilometrów. I sądzę, że każdy, kto raz pokochał pielgrzymowanie, robi wszystko by kolejnego roku móc uczestniczyć w pielgrzymce. W tym miejscu pragnę zachęcić Was wszystkich – młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety, osoby samotne i rodziny, mocno wierzących i tych, którzy poszukują Boga… Zachęcić do wspólnej wędrówki, do wspólnego kroczenia przed tron Królowej Polski. Bliższe informacje i zapisy w parafii. „Nie dam rady, boję się iść!” – odrzućcie te słowa, bo skoro tak wiele osób każdego roku daje fizycznie radę na pielgrzymce, to i Wy sobie poradzicie. A tych, którzy faktycznie kroczyć nie mogą, zapraszam do uczestnictwa jako duchowy pielgrzym, który wspiera dzieło pielgrzymkowe modlitwą i ofiarą.

Piesza pielgrzymka to piękny czas, w którym możemy poukładać wiele swoich spraw, tych osobistych, rodzinnych… Jest to czas, w którym Bóg bardzo mocno działa w naszym sercu, wystarczy tylko to serce otworzyć. Niech więc ta krótka refleksja będzie dla nas wszystkich wielkim słowem zachęty. Jeżeli więc i Ty chcesz doświadczyć obecności Boga, opieki Maryi i przez Jej serce zanieść do Boga swoje prośby i dziękczynienie, wyrusz razem z nami na pielgrzymkowy szlak.

xmd